XXX

VÍTÁ VÁS E-LEARNING ŘÍZENÍ VE SPOLEČNOSTI AHOLD


Při řízení ve společnosti Ahold se podstupují rizika – každý den, v malém i velkém měřítku – zodpovědným způsobem. Všichni neseme odpovědnost za pochopení a řízení rizik, kterým čelíme, a za dodržování zákonů a interních pravidel. Potřebujeme, abyste se svého dílu zodpovědnosti zhostili i vy.

Máte 10 minut na to, abyste pochopili, co to znamená? Skvělé!

Definování cílů


Cíle mají různou podobu a rozsah. Přinášejí zaměření: "tohoto chceme dosáhnout!" Jako příklad si uveďme následující cíl:

Vždy posílat kompletní objednávky pro obchod včas

Pomocí tlačítek určete dodávky

Definování cílů


Cíle mají různou podobu a rozsah. Přinášejí zaměření: "tohoto chceme dosáhnout!" Jako příklad si uveďme následující cíl:

Vždy posílat kompletní objednávky pro obchod včas

Pomocí tlačítek určete dodávky

VÍTÁ VÁS E-LEARNING ŘÍZENÍ VE SPOLEČNOSTI AHOLD


Při řízení ve společnosti Ahold se podstupují rizika – každý den, v malém i velkém měřítku – zodpovědným způsobem. Všichni neseme odpovědnost za pochopení a řízení rizik, kterým čelíme, a za dodržování zákonů a interních pravidel. Potřebujeme, abyste se svého dílu zodpovědnosti zhostili i vy.

Máte 10 minut na to, abyste pochopili, co to znamená? Skvělé!

V jaké oblasti pracujete?

Projděte oblasti a vyberte své pracoviště

VÍTÁ VÁS E-LEARNING ŘÍZENÍ VE SPOLEČNOSTI AHOLD


Při řízení ve společnosti Ahold se podstupují rizika – každý den, v malém i velkém měřítku – zodpovědným způsobem. Všichni neseme odpovědnost za pochopení a řízení rizik, kterým čelíme, a za dodržování zákonů a interních pravidel. Potřebujeme, abyste se svého dílu zodpovědnosti zhostili i vy.

Máte 10 minut na to, abyste pochopili, co to znamená? Skvělé!

Vyhodnocení a úprava


Po odhadnutí výsledku a po rozhodnutí o opatření ještě nejste hotovi. Je třeba neustále hodnotit a provádět úpravy: Měla vaše činnost požadovaný efekt? Nebo vedla k nečekanému výsledku – ať už lepšímu, nebo horšímu? Pokud ano, jsou pravděpodobně nutné nějaké úpravy. V našem příkladu se může stát například toto:

Po zavedení plánu objednávání a pečení je důležité sledovat prodej za účelem úprav. Tak bude možné uspokojit potřeby zákazníků a omezit shrink.

A právě tak funguje zodpovědné riskování. Přetahujte linii mezi obrázky doleva nebo doprava pro srovnání.

Vyhodnocení a úprava


Po odhadnutí výsledku a po rozhodnutí o opatření ještě nejste hotovi. Je třeba neustále hodnotit a provádět úpravy: Měla vaše činnost požadovaný efekt? Nebo vedla k nečekanému výsledku – ať už lepšímu, nebo horšímu? Pokud ano, jsou pravděpodobně nutné nějaké úpravy. V našem příkladu se může stát například toto:

Po zavedení plánu objednávání a pečení je důležité sledovat prodej za účelem úprav. Tak bude možné uspokojit potřeby zákazníků a omezit shrink.

A právě tak funguje zodpovědné riskování. Přetahujte linii mezi obrázky doleva nebo doprava pro srovnání.

Zodpovědné podstupování rizik


Zodpovědné podstupování rizik se týká jak organizace, tak i vás osobně. Nesete odpovědnost za dodržování pravidel společnosti Ahold a za řízení rizik ve vaší sféře odpovědnosti.

My vás v tom chceme podporovat tím, že zajistíme otevřené prostředí, v němž se můžete vyjádřit, poskytovat a přijímat zpětnou vazbu, vzájemně se učit z vlastních chyb a usilovat o trvalé zlepšení. Naše oddělení Risk & Control a oddělení pro dodržování předpisů jsou připravena vám pomoci.

Zodpovědné podstupování rizik


Zodpovědné podstupování rizik se týká jak organizace, tak i vás osobně. Nesete odpovědnost za dodržování pravidel společnosti Ahold a za řízení rizik ve vaší sféře odpovědnosti.

My vás v tom chceme podporovat tím, že zajistíme otevřené prostředí, v němž se můžete vyjádřit, poskytovat a přijímat zpětnou vazbu, vzájemně se učit z vlastních chyb a usilovat o trvalé zlepšení. Naše oddělení Risk & Control a oddělení pro dodržování předpisů jsou připravena vám pomoci.

Dělat to, co je správné


Jsme přesvědčeni, že se má dělat to, co je správné. To platí zejména v souvislosti se zodpovědným podstupováním rizik. Jak tedy dbát na to, abyste nepodstupovali rizika nezodpovědně? Obecně: používáním zdravého rozumu a dodržováním pravidel společnosti Ahold. Důvěřujeme, že se dokážete moudře rozhodovat v rámci své úlohy a pozice.

Pro ověření našeho závěru se podívejte na toto dilema týkající se rizik: jak daleko byste šli, abyste zajistili, že se dodatečné zásoby v obchodě prodají?

Dělat to, co je správné


Jsme přesvědčeni, že se má dělat to, co je správné. To platí zejména v souvislosti se zodpovědným podstupováním rizik. Jak tedy dbát na to, abyste nepodstupovali rizika nezodpovědně? Obecně: používáním zdravého rozumu a dodržováním pravidel společnosti Ahold. Důvěřujeme, že se dokážete moudře rozhodovat v rámci své úlohy a pozice.

Pro ověření našeho závěru se podívejte na toto dilema týkající se rizik: jak daleko byste šli, abyste zajistili, že se dodatečné zásoby v obchodě prodají?

Umístěte posuvník na místo, kde toto riziko začíná být nezodpovědné.
Navrhněte reklamní akci
Dejte slevu 45 % na zboží, které se blíží datu 'spotřebujte do'
Dávejte zboží zdarma
Nedělejte nic
A? Cítili jste instinktivně, kdy jste přešli od správného k nesprávnému? Kdy se zodpovědné změnilo na nezodpovědné? Tento instinkt je vaší první linií obrany, pokud jde o nakládání s riziky.

V rámci své odpovědnosti máte příležitost řešit vzniklá rizika způsobem, který považujete za vhodný. Ale pamatujte na to, že tato svoboda se pojí s odpovědností používat ji moudře a v souladu s pravidly společnosti Ahold.

Kolo Řízení ve společnosti Ahold


Samotný instinkt však nestačí. S riziky musíte nakládat také racionálněji – z hlediska strategií, cílů a skutečných výsledků. Abychom vám pomohli s orientací při řešení rizik, kterým každý den čelíte, vytvořili jsme Kolo Řízení ve společnosti Ahold.
Když budete postupovat podle čtyř uvedených kroků, budete vždy vědět, jak jednat. Jedná se o tyto kroky:

1. Definování cílů: Jak vaše cíle zapadají do strategie společnosti?

2. Identifikace rizik: Řízení rizik ve společnosti Ahold je založeno na naší strategii a cílech. Jste zodpovědní za proaktivní identifikaci rizik spojených s cíli.

3. Řízení rizik: Ahold Business Control (ABC) House, obsahující relevantní politiky, vás podporuje v řízení rizik a dodržování interních i externích pravidel.

4. Vyhodnocení a úprava: Vyhodnocujte účinnost vašeho řízení rizik a podle potřeby provádějte úpravy.

Kolo Řízení ve společnosti Ahold


Samotný instinkt však nestačí. S riziky musíte nakládat také racionálněji – z hlediska strategií, cílů a skutečných výsledků. Abychom vám pomohli s orientací při řešení rizik, kterým každý den čelíte, vytvořili jsme Kolo Řízení ve společnosti Ahold.
Když budete postupovat podle čtyř uvedených kroků, budete vždy vědět, jak jednat. Jedná se o tyto kroky:

Definování cílů:

Identifikace rizik

Řízení rizik

Vyhodnocení a úprava

Definování cílů
Identifikace rizik
Řízení rizik
Vyhodnocení a úprava

Definování cílů


Cíle mají různou podobu a rozsah. Přinášejí zaměření: "tohoto chceme dosáhnout!" Jako příklad si uveďme následující cíl:

Vždy mít pro zákazníky dostatek zboží

Pomocí posuvníku přidejte mufiny, abyste vyhověli potřebám zákazníků.

Definování cílů


Cíle mají různou podobu a rozsah. Přinášejí zaměření: "tohoto chceme dosáhnout!" Jako příklad si uveďme následující cíl:

Vždy mít pro zákazníky dostatek zboží

Pomocí posuvníku přidejte mufiny, abyste vyhověli potřebám zákazníků.

Identifikace rizik


Po nastavení cíle můžete identifikovat rizika, která ohrožují váš cíl. Mezi rizika patří v zásadě vše, co vám může bránit v dosažení cíle. Riziko může být například toto:

Příliš mnoho zboží = vysoký shrink
Příliš málo zboží = nižší prodej a nespokojení zákazníci

Klikněte sem pro zobrazení toho, jaký je dopad na shrink

Identifikace rizik


Po nastavení cíle můžete identifikovat rizika, která ohrožují váš cíl. Mezi rizika patří v zásadě vše, co vám může bránit v dosažení cíle. Riziko může být například toto:

Příliš mnoho zboží = vysoký shrink
Příliš málo zboží = nižší prodej a nespokojení zákazníci

Klikněte sem pro zobrazení toho, jaký je dopad na shrink

Řízení rizik


Identifikovali jste rizika? Pak je čas jednat. Jaké kroky můžete podniknout pro řízení rizik?

Nejdůležitější částí tohoto kroku je předpovědět výsledek vaší činnosti. Odpovídá riziku, nebo je to řešení, které může být horší než vlastní riziko?

Pro snížení rizika ztráty potravin podléhajících zkáze je možné zvážit následující opatření:

Bedlivě sledovat plán objednávání a pečení pro obchod.

Pomocí posuvníku zvažte důsledky:

Řízení rizik


Identifikovali jste rizika? Pak je čas jednat. Jaké kroky můžete podniknout pro řízení rizik?

Nejdůležitější částí tohoto kroku je předpovědět výsledek vaší činnosti. Odpovídá riziku, nebo je to řešení, které může být horší než vlastní riziko?

Pro snížení rizika ztráty potravin podléhajících zkáze je možné zvážit následující opatření:

Bedlivě sledovat plán objednávání a pečení pro obchod.

Pomocí posuvníku zvažte důsledky:
Příliš mnoho zboží
Příliš málo zboží

Identifikace rizik


Po nastavení cíle můžete identifikovat rizika, která ohrožují váš cíl. Mezi rizika patří v zásadě vše, co vám může bránit v dosažení cíle. Riziko může být například toto:

Problém s Warehouse Management System (WMS) může, nebo by mohl znefunkčnit software pro skenování nákladu.

Kliknutím zjistíte, co se stane, když systémy selžou

Identifikace rizik


Po nastavení cíle můžete identifikovat rizika, která ohrožují váš cíl. Mezi rizika patří v zásadě vše, co vám může bránit v dosažení cíle. Riziko může být například toto:

Problém s Warehouse Management System (WMS) může, nebo by mohl znefunkčnit software pro skenování nákladu.

Kliknutím zjistíte, co se stane, když systémy selžou

Řízení rizik


Identifikovali jste rizika? Pak je čas jednat. Jaké kroky můžete podniknout pro řízení rizik?

Nejdůležitější částí tohoto kroku je předpovědět výsledek vaší činnosti. Odpovídá riziku, nebo je to řešení, které může být horší než vlastní riziko?

Pro snížení rizika selhání systému je možné zvážit následující opatření:

Podpůrné týmy jsou vždy v pohotovosti a připravené vám pomoci v případě, že se něco systému stane.

Pomocí posuvníku zvažte důsledky

Řízení rizik


Identifikovali jste rizika? Pak je čas jednat. Jaké kroky můžete podniknout pro řízení rizik?

Nejdůležitější částí tohoto kroku je předpovědět výsledek vaší činnosti. Odpovídá riziku, nebo je to řešení, které může být horší než vlastní riziko?

Pro snížení rizika selhání systému je možné zvážit následující opatření:

Podpůrné týmy jsou vždy v pohotovosti a připravené vám pomoci v případě, že se něco systému stane.

Pomocí posuvníku zvažte důsledky
Vynakládat peníze na to, aby byl k dispozici personál podpory?
Řešit systémovou chybu?

Vyhodnocení a úprava


Po odhadnutí výsledku a po rozhodnutí o opatření ještě nejste hotovi. Je třeba neustále hodnotit a provádět úpravy: Měla vaše činnost požadovaný efekt? Nebo vedla k nečekanému výsledku – ať už lepšímu, nebo horšímu? Pokud ano, jsou pravděpodobně nutné nějaké úpravy. V našem příkladu se může stát například toto:

Pohotovostní týmy poskytují přijatelný nouzový plán, ale průběžné aktualizace a pravidelné kontroly se prokazují jako ještě důležitější pro zajištění toho, aby software vždy fungoval správně.

A právě tak funguje zodpovědné riskování. Přetahujte linii mezi obrázky doleva nebo doprava pro srovnání.

Evalueren en bijstellen


Po odhadnutí výsledku a po rozhodnutí o opatření ještě nejste hotovi. Je třeba neustále hodnotit a provádět úpravy: Měla vaše činnost požadovaný efekt? Nebo vedla k nečekanému výsledku – ať už lepšímu, nebo horšímu? Pokud ano, jsou pravděpodobně nutné nějaké úpravy. V našem příkladu se může stát například toto:

Pohotovostní týmy poskytují přijatelný nouzový plán, ale průběžné aktualizace a pravidelné kontroly se prokazují jako ještě důležitější pro zajištění toho, aby software vždy fungoval správně.

A právě tak funguje zodpovědné riskování. Přetahujte linii mezi obrázky doleva nebo doprava pro srovnání.

Definování cílů


Cíle mají různou podobu a rozsah. Přinášejí zaměření: "tohoto chceme dosáhnout!" Jako příklad si uveďme následující cíl:

Vylepšit podíl na trhu a zisk zvýšením prodeje.

Pomocí posuvníku dosáhněte podílu na trhu

Definování cílů


Cíle mají různou podobu a rozsah. Přinášejí zaměření: "tohoto chceme dosáhnout!" Jako příklad si uveďme následující cíl:

Vylepšit podíl na trhu a zisk zvýšením prodeje.

Pomocí posuvníku dosáhněte podílu na trhu

Řízení rizik


Identifikovali jste rizika? Pak je čas jednat. Jaké kroky můžete podniknout pro řízení rizik?

Nejdůležitější částí tohoto kroku je předpovědět výsledek vaší činnosti. Odpovídá riziku, nebo je to řešení, které může být horší než vlastní riziko?

Pro snížení rizika nedostatečně fungujících reklamních akcí je možné zvážit následující opatření:

Otestovat nové prodejní reklamní akce v jednom z našich obchodů z hlediska potenciálu pro zvýšení prodeje.

Pomocí posuvníku zvažte důsledky

Řízení rizik


Identifikovali jste rizika? Pak je čas jednat. Jaké kroky můžete podniknout pro řízení rizik?

Nejdůležitější částí tohoto kroku je předpovědět výsledek vaší činnosti. Odpovídá riziku, nebo je to řešení, které může být horší než vlastní riziko?

Pro snížení rizika nedostatečně fungujících reklamních akcí je možné zvážit následující opatření:

Otestovat nové prodejní reklamní akce v jednom z našich obchodů z hlediska potenciálu pro zvýšení prodeje.

Pomocí posuvníku zvažte důsledky
Prodají se dodatečné zásoby zboží?
Neprodají se a zbude nám příliš mnoho?

Vyhodnocení a úprava


Po odhadnutí výsledku a po rozhodnutí o opatření ještě nejste hotovi. Je třeba neustále hodnotit a provádět úpravy: Měla vaše činnost požadovaný efekt? Nebo vedla k nečekanému výsledku – ať už lepšímu, nebo horšímu? Pokud ano, jsou pravděpodobně nutné nějaké úpravy. V našem příkladu se může stát například toto:

Na základě pečlivého sledování údajů o prodeji v této testovací reklamní akci můžeme určit, zda byla akce úspěšná, nebo potřebuje další úpravy.

A právě tak funguje zodpovědné riskování. Přetahujte linii mezi obrázky doleva nebo doprava pro srovnání.

Vyhodnocení a úprava


Po odhadnutí výsledku a po rozhodnutí o opatření ještě nejste hotovi. Je třeba neustále hodnotit a provádět úpravy: Měla vaše činnost požadovaný efekt? Nebo vedla k nečekanému výsledku – ať už lepšímu, nebo horšímu? Pokud ano, jsou pravděpodobně nutné nějaké úpravy. V našem příkladu se může stát například toto:

Na základě pečlivého sledování údajů o prodeji v této testovací reklamní akci můžeme určit, zda byla akce úspěšná, nebo potřebuje další úpravy.

A právě tak funguje zodpovědné riskování. Přetahujte linii mezi obrázky doleva nebo doprava pro srovnání.

Definování cílů


Cíle mají různou podobu a rozsah. Přinášejí zaměření: "tohoto chceme dosáhnout!" Jako příklad si uveďme následující cíl:

Zajištění bezpečnosti důvěrných informací firmy.

Pomocí posuvníku chraňte informace

Definování cílů


Cíle mají různou podobu a rozsah. Přinášejí zaměření: "tohoto chceme dosáhnout!" Jako příklad si uveďme následující cíl:

Zajištění bezpečnosti důvěrných informací firmy.

Pomocí posuvníku chraňte informace

Identifikace rizik


Po nastavení cíle můžete identifikovat rizika, která ohrožují váš cíl. Mezi rizika patří v zásadě vše, co vám může bránit v dosažení cíle. Riziko může být například toto:

Únik dat poškodí pověst společnosti.

Kliknutím zjistíte, co se stane

Identifikace rizik


Po nastavení cíle můžete identifikovat rizika, která ohrožují váš cíl. Mezi rizika patří v zásadě vše, co vám může bránit v dosažení cíle. Riziko může být například toto:

Únik dat poškodí pověst společnosti.

Kliknutím zjistíte, co se stane

Řízení rizik


Identifikovali jste rizika? Pak je čas jednat. Jaké kroky můžete podniknout pro řízení rizik?

Nejdůležitější částí tohoto kroku je předpovědět výsledek vaší činnosti. Odpovídá riziku, nebo je to řešení, které může být horší než vlastní riziko?

Pro snížení rizika v podobě zranitelných informací je možné zvážit následující opatření:

Řiďte se Globálními pokyny pro ochranu informací. Pokyny řeší to, jak by zaměstnanci měli chránit a zabezpečovat důvěrné informace a mnoho dalšího.

Pomocí posuvníku zvažte důsledky.

Řízení rizik


Identifikovali jste rizika? Pak je čas jednat. Jaké kroky můžete podniknout pro řízení rizik?

Nejdůležitější částí tohoto kroku je předpovědět výsledek vaší činnosti. Odpovídá riziku, nebo je to řešení, které může být horší než vlastní riziko?

Pro snížení rizika v podobě zranitelných informací je možné zvážit následující opatření:

Řiďte se Globálními pokyny pro ochranu informací. Pokyny řeší to, jak by zaměstnanci měli chránit a zabezpečovat důvěrné informace a mnoho dalšího.

Pomocí posuvníku zvažte důsledky.
Vytvořit stručné, ale možná nejednoznačné pokyny?
Vytvořit podrobný manuál, ale bude to někdo číst?

Vyhodnocení a úprava


Po odhadnutí výsledku a po rozhodnutí o opatření ještě nejste hotovi. Je třeba neustále hodnotit a provádět úpravy: Měla vaše činnost požadovaný efekt? Nebo vedla k nečekanému výsledku – ať už lepšímu, nebo horšímu? Pokud ano, jsou pravděpodobně nutné nějaké úpravy. V našem příkladu se může stát například toto:

Projděte si četnost incidentů po zavedení pokynů: jak často k nějakým incidentům dochází? Na základě těchto údajů určete, zda jsou nutná konkrétnější opatření.

A právě tak funguje zodpovědné riskování. Přetahujte linii mezi obrázky doleva nebo doprava pro srovnání.

Vyhodnocení a úprava


Po odhadnutí výsledku a po rozhodnutí o opatření ještě nejste hotovi. Je třeba neustále hodnotit a provádět úpravy: Měla vaše činnost požadovaný efekt? Nebo vedla k nečekanému výsledku – ať už lepšímu, nebo horšímu? Pokud ano, jsou pravděpodobně nutné nějaké úpravy. V našem příkladu se může stát například toto:

Projděte si četnost incidentů po zavedení pokynů: jak často k nějakým incidentům dochází? Na základě těchto údajů určete, zda jsou nutná konkrétnější opatření.

A právě tak funguje zodpovědné riskování. Přetahujte linii mezi obrázky doleva nebo doprava pro srovnání.

Co od vás očekáváme


Ve společnosti Ahold je velmi důležitá osobní odpovědnost. Proto očekáváme, že budete:

 • žít podle našich hodnot;
 • znát naši strategii;
 • definovat své cíle v souladu se strategií společnosti Ahold;
 • identifikovat, znát a řídit rizika spojená s vašimi cíli;
 • znát zásady a normy, které se k příslušné jednotce či organizaci váží, a podporovat povědomí o nich v týmu;
 • s osobní zodpovědností vnímat zásady a normy, které se týkají vaší oblasti;
 • znát externí zákony a nařízení relevantní pro vaši úlohu v organizaci a dbát na jejich dodržování;
 • být připraveni ukázat, jak konkrétně plníte povinnosti uvedené výše.
 • žít podle našich hodnot;
 • znát naši strategii;
 • definovat své cíle v souladu se strategií společnosti Ahold;
 • identifikovat, znát a řídit rizika spojená s vašimi cíli;
 • znát zásady a normy, které se k příslušné jednotce či organizaci váží, a podporovat povědomí o nich v týmu;
 • s osobní zodpovědností vnímat zásady a normy, které se týkají vaší oblasti;
 • znát externí zákony a nařízení relevantní pro vaši úlohu v organizaci a dbát na jejich dodržování;
 • být připraveni ukázat, jak konkrétně plníte povinnosti uvedené výše.

Samenvatting en links


Door het Ahold in Control Wheel als gids te gebruiken, zorg je ervoor dat de risico’s die je neemt verantwoord zijn. Daarnaast vind je op de Ahold in Control-website aanvullende informatie en beleid dat je moet kennen en waaraan je je moet houden als risico-eigenaar.

Je collega's bij Compliance en Risk & Control staan klaar om je hierbij te adviseren.

Bedankt dat je de tijd hebt genomen om meer inzicht te krijgen in wat het nemen van verantwoorde risico’s inhoudt!

Website Ahold in Control